Gratis tandlæge for 18-21-årige

Mange unge stopper med at gå til tandlægen ved overgangen til voksentandplejen, hvor man skal betale for behandling. Aftaleparterne er enige om, at den gode tandsundhed bør fortsætte ind i voksenlivet. Derfor afsættes 40 mio. kr. i 2022, 170 mio. kr. i 2023, 260 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025 og frem for at tilbyde 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Derudover udvides fritvalgsordningen for 16-17-årige til at dække 16-21-årige. Det er forventningen at påbegynde implementering fra medio 2022 og indfase for én årgang om året. Ordningen forventes fuldt implementeret ved udgangen af 2025.

Bliv kontaktet så snart du kan komme gratis til tandlægen – tilmeld dig her!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Gratis tandlæge for unge

  • Den nye ordning bliver implementeret løbende frem mod 2025, så de 18-årige får tilbudt gratis tandpleje i løbet af 2022, de 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024 og de 18-21-årige i 2025.
  • Ordningen gælder både i Børne- og Ungdomstandplejen og hos de privatpraktiserende tandlæger.
  • Alle unge kan i øvrigt fra de bliver 16 år frit skifte til en privatpraktiserende tandlæge.
  • Alle unge mellem 18-25 år, der er medlem af Sygeforsikringen danmark, får 100% tilskud til eftersyn, røntgen og tandrens.
Gratis tandlæge for unge

Der er desværre mange unge, der ikke kommer til tandlæge, når de fylder 18 år, bl.a. fordi de selv skal til at betale. For nogle kan der endda gå flere år, hvor de ikke får tjekket tænderne. Det skal vi helst undgå, da det kan gå ud over deres tandsundhed i fremtiden, og dermed også deres generelle sundhed. Nu bliver det først, når man fylder 22 år, at man selv skal betale, og det kan forhåbentligt forbedre de unges tandsundhed.

Magnus Heunicke Sundhedsminister

Gratis tandpleje for unge

Det er aftalt, at unge mellem 18-21 år skal tilbydes gratis tandpleje i børne- og ungdomstandplejen.

Derudover udvides den nuværende fritvalgsordning for 16-17-årige til at dække 16-21-årige. Fritvalgsordningen gør det muligt for den unge at vælge at få tandlægebehandling udført hos en privat tandlæge frem for på kommunens klinikker. Der er enighed om, at der er behov for at indføre kommunal visitation ift. visse ydelser, fx tandregulering.

Ofte stillede spørgsmål

 

Hvornår bliver det gratis for unge mellem 18 og 21 år at gå til tandlæge?
Ordningen træder i kraft den 1. juli 2022. Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige bliver omfattet i 2022, 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025. Når ordningen er fuldt indfaset i 2025, vælger de unge selv, om de vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge eller en tandlæge i børne- og ungdomstandplejen.

 

Hvornår kan man vælge at gå til en privat tandlæge?
Allerede i dag kan du vælge at gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge, fra du er 16 år. Du kan altid kontakte os for mere information.

 

Hvad koster det for unge mellem 18 og 25 år at gå til tandlæge?
Alle unge mellem 18-25 år, der er medlem af Sygeforsikringen danmark, får 100% tilskud til eftersyn, røntgen og tandrens.

Opskrivning

Skriv dig op og bliv kontaktet så snart det er muligt at komme gratis til tandlægen.

Skriv mig op!

Gratis tandlæge

Opdateret d. af