Tilskud til tandlæge

Tilskud til behandling og undersøgelse

Du kan frit vælge mellem alle tandlæger, som er godkendt af regionen til at yde tandlægehjælp.

(Gaflet fra Borger.dk)

Tilskud til tandlægehjælp

Du kan frit vælge mellem alle tandlæger, som er godkendt af regionen til at yde tandlægehjælp. Når du er over 18 år, skal du selv betale for undersøgelse og behandling hos tandlægen, men du får tilskud fra det offentlige til en række behandlinger:

  • undersøgelse
  • forebyggende behandling
  • behandling af huller (caries)
  • tandkødsbetændelse (paradentose)
  • rodbehandling
  • tandudtrækning under lokalbedøvelse.

Se detaljeret oversigt over tilskud her

Faste priser – sygesikringsgruppe 1

For patienter i sygesikringsgruppe 1 er prisen fast i de fleste tilfælde. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i, men langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

De faste priser fremgår af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge og er ens for alle klinikker.

Tilskud til tandlægehjælp og tandpleje bliver automatisk trukket fra regningen, før du betaler. Du får enten en procentdel af prisen eller et fast tilskud til en bestemt behandlingstype. Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

 

Frie priser – sygesikringsgruppe 2

For patienter i sygesikringsgruppe 2 findes der ikke faste priser. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i. De frie priser fastsætter den enkelte klinik, og tandlægens prisliste skal kunne ses i venteværelset.

Hvis din samlede betaling for behandling forventes at overstige 2.500 kr., skal din tandlæge give dig et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag.

Patienter i sygesikringsgruppe 2 får samme tilskud, som en patient i sygesikringsgruppe får til en tilsvarende behandling. Tandlæger og tandplejere fastsætter selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale forskellen, når du er i sikringsgruppe 2.

Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.

Tilskud til tandlæge

Opdateret d. af